หน้าแรก ข่าวมหาดไทย Kick off “ไทยนิยม ยั่งยืน” คึกคัก ประชาชนร่วมประชาคมเป็นจำนวนมาก