หน้าแรก ตัวหนังสือวิ่ง พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบแนวทางการขับเคลื่อน การพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยเน้นย้ำการดำเนินงานทุกระดับ ต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริง