หน้าแรก ตัวหนังสือวิ่ง กระทรวงมหาดไทย Kick off “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นี้ โดยเน้นบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่…คลิกอ่านเพิ่มเติม