หน้าแรก ตัวหนังสือวิ่ง ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยและอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน เน้นดำเนินการ 3 มาตรการหลัก ดังนี้…คลิกอ่านเพิ่มเติม