หน้าแรก ตัวหนังสือวิ่ง กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการ “โครงการไทยนิยม ยั่งยืน” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาความเจริญของประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง…คลิกอ่านเพิ่มเติม