หน้าแรก ข่าวมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมระบบการบริหารจัดการขยะปลายทางบ่อขยะแพรกษาใหม่ จังหวัดสมุทรปราการ