หน้าแรก ตัวหนังสือวิ่ง พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบกรอบแนวทางในการทำงานให้แก่ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสวันสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบรอบ 126 ปี ว่า “ข้าราชการกระทรวงมหาดไทย จะต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการทำงาน …คลิกอ่านเพิ่มเติม