หน้าแรก ตัวหนังสือวิ่ง มหาดไทย สั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ทั้งการตั้งจุดตรวจ จุดบริการ ด่านชุมชน และการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเข้มข้น ตามมาตรการ 1ร. 2ส. 3ข. 4ม. หรือ 10 รสขม…คลิกอ่านเพิ่มเติม