หน้าแรก ตัวหนังสือวิ่ง รมว.มท. กล่าวถึงแนวทางการบริหารจัดการขยะ ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะในทุกจังหวัด ต้องสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องให้กับประชาชน…คลิกอ่านเพิ่มเติม