หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ประชุมมอบนโยบายและแนวทางในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ มท. 2562 ปมท. ย้ำ ผู้ตรวจฯ มท. ต้องทำหน้าที่แทน ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้