หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มหาดไทย ติวเข้มข้าราชการรุ่นใหม่ ต้องดำรงตนเป็นข้าราชการที่ดี รู้งานรู้หน้าที่ มีใจบริการ ยึดมั่นประโยชน์ประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ