มหาดไทยเตรียมจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 1 ธันวาคม 2561 เพื่อน้อมรำลึกถึงองค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาตินานัปการ

65 ยอดวิว
มหาดไทยเตรียมจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 1 ธันวาคม 2561 เพื่อน้อมรำลึกถึงองค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาตินานัปการ

245-2561 _Page_1 245-2561 _Page_2

บทความที่เกี่ยวข้อง

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy