หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มหาดไทยเตรียมจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 1 ธันวาคม 2561 เพื่อน้อมรำลึกถึงองค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาตินานัปการ

มหาดไทยเตรียมจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 1 ธันวาคม 2561 เพื่อน้อมรำลึกถึงองค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาตินานัปการ

61 ยอดวิว
มหาดไทยเตรียมจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ 1 ธันวาคม 2561 เพื่อน้อมรำลึกถึงองค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ผู้ทรงบำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาตินานัปการ

245-2561 _Page_1 245-2561 _Page_2

บทความที่เกี่ยวข้อง