หน้าแรก ข่าวมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย แจ้งทุกจังหวัดทั่วประเทศเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562