หน้าแรก ตัวหนังสือวิ่ง พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แจ้งเจ้าหน้าที่ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝน .. คลิกอ่านเพิ่มเติม