หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มท. จัดพิธีส่งและอำนวยพรผู้แสวงบุญชาวไทยที่จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ประจำปี 2562 (ฮ.ศ. 1440)