หน้าแรก ข่าวมหาดไทย รมว.มท. เปิดสัมมนา “Success of Waste Separation – Change for Good : ความสำเร็จ ในการคัดแยกขยะ – เปลี่ยนเพื่อประเทศไทยไร้ขยะ” เน้นย้ำ “ความสำเร็จของการบริหารจัดการขยะต้องเกิดจากความร่วมมือทุกภาคส่วน”