หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มท. แจ้งทุกจังหวัดเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562