หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มท. เปิดงาน ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี สืบสานศิลปภูมิปัญญาไทย ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP ของไทย คาด 9 วัน เงินสะพัดกว่า 900 ล้าน