หน้าแรก สปอตวิทยุศูนย์ดำรงธรรม สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด “พระผู้ทรงบำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ตอนที่ 13