หน้าแรก ข่าวมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร จัดพิธีเดินเทียนและฟังพระธรรมเทศนาตลอดคืนยังรุ่ง เนื่องในวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2563