หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มท.1 ลงพื้นที่แม่สะเรียง ติดตามการดำเนินงานคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน เน้นย้ำ เร่งดำเนินการตามประเด็นความต้องการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน