หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มท.1 ให้การต้อนรับคณะ กมธ.วิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหายาเสพติดฯ สภาผู้แทนราษฎร เน้นย้ำ ให้ความสำคัญการลด Demand ผู้เสพ และ Supply ผู้ค้าผู้ผลิตอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง