หน้าแรก ตัวหนังสือวิ่ง มท.เผยความก้าวหน้าโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ (หมู่บ้าน ๒.๕ แสนบาท) หลังโอนงบประมาณลงพื้นที่แล้วกว่า ๑.๘ หมื่นล้านบาท…คลิกอ่านเพิ่มเติม