หน้าแรก ตัวหนังสือวิ่ง มหาดไทยกำชับทุกจังหวัดเร่งตรวจสอบอาคารที่มีประชาชนใช้งานเป็นจำนวนมาก เช่น โรงแรม สถานบริการ สถานบันเทิง โดยส่งเจ้าหน้าที่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ร่วมกับ…คลิกอ่านเพิ่มเติม