หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทยส่งมอบมวลสารศักดิ์สิทธิ์ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ประกอบการจัดสร้างพระพุทธชินญาณวิสุทธิ พระพุทธรูปประจำสำนักงาน ก.พ.