หน้าแรก ตัวหนังสือวิ่ง มท.เผยความคืบหน้าโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐประจำปี 2560 หรือโครงการหมู่บ้านละ 2.5 แสนบาท ข้อมูล ณ วันที่ 23 พ.ย. 2559 มีโครงการที่หมู่บ้านเสนอมาแล้วจำนวน 79,142 โครงการ จากหมู่บ้านทั้งหมด 74,655 หมู่บ้านทั่วประเทศ….คลิกอ่านเพิ่มเติม