หน้าแรก ข่าวมหาดไทย โฆษกกระทรวงมหาดไทย เผยความคืบหน้าโครงการหมู่บ้านละ 2.5 แสนบาท เสนอโครงการมาแล้วกว่า 7.9 หมื่นโครงการ คาดโอนเงินเข้าบัญชีหมู่บ้านได้ต้นเดือนธันวาคมนี้