หน้าแรก ข่าวมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ ประชุมด่วนผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ผ่านระบบ Video Conference ชี้แจงแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ำ