หน้าแรก ตัวหนังสือวิ่ง มท. จัดทำโครงการ “1 ตำบล 1 แหล่งกักเก็บน้ำ” เน้นหลักการ “ซ่อม เสริม สร้าง” ในการจัดหาแหล่งเก็บน้ำอุปโภคบริโภค – เพื่อการเกษตร ให้ครอบคลุมทุกตำบลทั่วประเทศ…คลิกอ่านเพิ่มเติม