หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธี “รวมพลังแห่งความภักดี” ของกระทรวงมหาดไทย นำข้าราชการ พนักงานในสังกัดกว่า 500 คน กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตน ประกาศความจงรักภักดีและร่วมน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด