หน้าแรก ข่าวมหาดไทย นิพนธ์ฯ ย้ำ ทีมมหาดไทย มอบนายอำเภอทั่วประเทศประสานทุกภาคส่วนทำบุญใหญ่ ช่วยประชาชนลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน พร้อมลงพื้นที่ตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาอุทกภัย-ภัยแล้ง จ.อุดรธานี