หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัด มท. นำหารือผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ‘MOI Next’ – Change for Good ก้าวต่อไป มท. เปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ้น เน้นย้ำ “ต้องส่งเสริมกระตุ้นปลุกเร้าขับเคลื่อนพัฒนางานเพื่อประเทศชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และพี่น้องประชาชน”