หน้าแรก ข่าวมหาดไทย กระทรวงมหาดไทยจัดทำโครงการ “1 ตำบล 1 แหล่งกักเก็บน้ำ” เน้น “ซ่อม เสริม สร้าง” จัดหาแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค – การเกษตร ให้ครอบคลุมทุกตำบลทั่วปร