หน้าแรก ข่าวมหาดไทย รมว.มท. เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร เข็มวิทยฐานะและโล่รางวัลเรียนดีแก่ผู้สำเร็จการอบรม หลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 66 และ 67