หน้าแรก ข่าวมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย แจ้งทุกจังหวัดจัดงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศความจงรักภักดี และร่วมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช