หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ​รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รับพระราชทานบัตรอำนวยพร ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา