หน้าแรก ข่าวมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดสอบบรรจุเข้ารับราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 140 อัตรา เน้นคัดเลือกด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เพื่อสร้างงานให้คนดี คนเก่งเข้าสู่ระบบราชการรับใช้ประชาชน โดยดำเนินการสอบภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19ตามมาตรป้องกันโรคของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครโดยเคร่งครัด