หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มท.1 สั่งการผู้ว่าฯ ทั่วประเทศ ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2565 ตั้งเป้าทุกชุมชนคัดแยกขยะและกำจัดขยะอย่างถูกวิธี เพื่อบ้านเมืองสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างยั่งยืน