หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มท. สืบสานพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จัดกิจกรรม Coaching ผ้าขิดลายนารีรัตนราชกัญญา พัฒนาศักยภาพช่างทอผ้าไทยให้มีผลงานที่หลากหลาย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน