หน้าแรก ข่าวมหาดไทย นิพนธ์ ลุยแจกโฉนดฯ ให้ชาวพัทลุง เร่งให้กรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย-ที่ทำกิน เดินหน้าสร้างหลักประกันฯ ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างรายได้ฯ ยัน รัฐบาลทำต่อ นโยบายประกันรายได้ให้เกษตรกร สร้างความเป็นอยู่ให้ประชาชนดีขึ้น