หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ให้กำลังใจ ติดตามการแก้ไขปัญหาความยากจนพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ เน้นย้ำ เร่ง Re X-ray ข้อมูลความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และมุ่งมั่นแก้ปัญหาความยากจนด้วยความทุ่มเท เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับพี่น้องประชาชนให้สำเร็จตามเป้าหมาย และเกิดความยั่งยืน