หน้าแรก ข่าวมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย น้อมนำพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ลงพื้นที่ coaching ผู้ประกอบการผ้าไทยจังหวัดปักษ์ใต้ เพื่อสร้างสรรค์ผ้าไทยที่ทันสมัย สร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน