หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย มอบเกียรติบัตร “ผู้นำนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลง ระดับอำเภอ รุ่นที่ 1” เน้นย้ำ นายอำเภอต้องบูรณาการภาคีเครือข่ายผู้มีจิตอาสาทุกภาคส่วนในพื้นที่ สร้างสิ่งที่ดีงามด้วยหัวใจที่มุ่งมั่นบำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน