หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัด มท. และนายกสมาคมแม่บ้าน มท. เป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ พระพรหมวชิรเจดีย์ (บำรุง ฐานุตฺตโร ป.ธ.7) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 5 อดีตเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร