หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยนายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นำหัวหน้าส่วนราชการและพี่น้องประชาชน ร่วมกิจกรรม “ชินะราชา เบิกฟ้าเสริมบุญ ตักบาตรรับอรุณ หน้าวิหารเสริมพลังศรัทธา @เมืองสองแคว” เน้นย้ำ ต่อยอดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้เกิดความยั่งยืน