หน้าแรก ข่าวมหาดไทย ปลัด มท. นำผู้ว่าฯ เมืองสองแคว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หารือแนวทางการนำสายไฟฟ้าลงดินเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองพิษณุโลกเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงาม สะอาด และปลอดภัยอย่างยั่งยืน