หน้าแรก ข่าวมหาดไทย นิพนธ์ ยก นายอำเภอ เป็นกลไกส่วนหน้า จัดการสาธารณภัยทุกรูปแบบ ชี้ อุบัติเหตุทางถนน ยังเป็นภัยคุกคามชีวิตประชาชน เร่งบูรณาการ ศปถ.ท้องถิ่น ขับเคลื่อน “ตำบลขับขี่ปลอดภัย” ลดการตายบนถนน