หน้าแรก ข่าวมหาดไทย กระทรวงมหาดไทยร่วมถวายปัจจัยทอดผ้าป่า “ช่วยชีวิตสตรีไทย ปลอดภัยมะเร็งเต้านม” เพื่อสมทบทุนในการจัดทำโครงการ “คัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส” เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565