หน้าแรก ข่าวมหาดไทย มท.1 เผย ครม.เห็นชอบยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงแรม ไปอีก 2 ปี เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประกอบการ