หน้าแรก ข่าวมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย และสมาคมแม่บ้านมหาดไทย ร่วมประดิษฐ์ผีเสื้อแห่งความจงรักภักดี เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ด้วยความจงรักภักดี